ZASADY:

1. Ideą akcji #mirkowyzwania jest aktywizacja społeczności portalu wykop.pl
2. ​Za przebieg odpowiedzialni są organizatorzy: 
https://www.wykop.pl/ludzie/FHA96
https://www.wykop.pl/ludzie/faramka
3. Udział może wziąć każdy, kto posiada niezbanowane konto na portalu wykop.pl i nie został dodany na czarną listę zabawy.
4. Uczestnictwo jest bezpłatne, jedyne koszty jakie można ponieść związane są z realizacją zadania.
5. W ciągu roku organizowane są przynajmniej 2 edycje zabawy.
6. Rejestracja odbywa się przez dodanie we wpisie startem komentarza wskazującego uczestnictwo np. Biorę udział.
7. Uczestnik do momentu zakończenia zapisów może usunąć swój komentarz, co skutkuje wypisaniem go z akcji.
8. Po zakończonych zapisach, w wyznaczonym terminie przez organizatora uczestnik otrzymuje prywatną wiadomością wylosowany zestaw.
9. Zestaw składa się z 3 zadań o zróżnicowanej tematyce.
10. Zadaniem uczestnika jest wybór i realizacja co najmniej jednego z otrzymanych zadań a następnie podzielenie się relacją z dołączonym zdjęciem lub filmem do 11.08.2022.
11. Relację należy opublikować na mikroblogu z dodaniem oficjalnego hashtagu akcji » #mirkowyzwanie.
12. Uczestnik po otrzymaniu zadań w odpowiedzi na wiadomość może poprosić o wymianę zestawu w ciągu 72 godzin.
13. Po wymianie zestawu na inny nie ma możliwości powrotu już do poprzedniego.
14. ​Niedopełnienie obowiązków wynikających z uczestnictwa w zabawie jest równoczesne z dodaniem na czarną listę.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia relacji przez ​wzgląd na małe/niewystarczające zaangażowanie albo brak zangażowania.
16. Terminy o których informuje organizator wraz ze startem edycji są ostateczne, nie ma możliwości ich przedłużenia.
17. Organizatorzy starają się, aby w każdej edycji autorzy ciekawych relacji zostali nagrodzeni. Relacje nominują organizatorzy, natomiast o ostatecznym wyniku decydują uczestnicy w postaci głosowania. Jeżeli liczba punktów będzie równa, o wyższym zajętym miejscu decyduje głos organizatora.
18. Niestosowne zachowania kierowane w stronę organizatorów będą skutkować wpisaniem uczestnika na czarną listę.

Jak co edycję uczestnicy wykazują się pomysłowością i zaangażowaniem, co skutkuje wieloma ciekawymi relacjami.

Zobacz więcej

Zbiór odpowiedzi na ​najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę zweryfikować czy jestem zbanowany na następne edycje?

 Listę użytkowników udostępnimy w momencie startu.

Nie jestem w stanie wyrobić się z terminem, czy jest możliwość zrobienia wyjątku i przedłużenia terminu? 

Nie, termin na wywiązanie się z zadania to 21 dni. Przez wzgląd na sezon urlopowy wydłużyliśmy go o dodatkowy tydzień.

Zostałem wpisany na czarną listę, czy jest to już pernamentnie?

Obserwuj profil zabawy. Jeżeli zdecydujemy o wykreśleniu użytkowników, poinformujemy o tym wraz ze startem.

Z jakiem typem zadań mogę się spotkać?

Zadania staramy się powiązać tematycznie z porą roku i są związane z np. aktywnością na świeżym powietrzu, aktywnością umysłową, pracami manualnymi (np. rękodzieła), z gotowaniem, podróżowaniem, majsterkowaniem, do wykonania we dwójkę lub samemu itp.

#MIRKOWYZWANIE 2022

1. Ideą akcji #mirkowyzwania jest aktywizacja społeczności portalu wykop.pl
2. ​Za przebieg odpowiedzialni są organizatorzy: 
https://www.wykop.pl/ludzie/FHA96
https://www.wykop.pl/ludzie/faramka
3. Udział może wziąć każdy, kto posiada niezbanowane konto na portalu wykop.pl i nie został dodany na czarną listę zabawy.
4. Uczestnictwo jest bezpłatne, jedyne koszty jakie można ponieść związane są z realizacją zadania.
5. W ciągu roku organizowane są przynajmniej 2 edycje zabawy.
6. Rejestracja odbywa się przez dodanie we wpisie startowym komentarza wskazującego na uczestnictwo np. Biorę udział.
7. Uczestnik do momentu zakończenia zapisów może usunąć swój komentarz, co skutkuje wypisaniem go z akcji.
8. Po zakończonych zapisach, w wyznaczonym terminie przez organizatora uczestnik otrzymuje prywatną wiadomością wylosowany zestaw.
9. Zestaw składa się z 3 zadań o zróżnicowanej tematyce.
10. Zadaniem uczestnika jest wybór i realizacja co najmniej jednego z otrzymanych zadań a następnie podzielenie się relacją z dołączonym zdjęciem lub filmem do 11.08.2022.
11. Relację należy opublikować na mikroblogu z dodaniem oficjalnego hashtagu akcji » #mirkowyzwanie.
12. Uczestnik po otrzymaniu zadań w odpowiedzi na wiadomość może poprosić o wymianę zestawu w ciągu 72 godzin.
13. Po wymianie zestawu na inny nie ma możliwości powrotu już do poprzedniego.
14. ​Niedopełnienie obowiązków wynikających z uczestnictwa w zabawie jest równoczesne z dodaniem na czarną listę.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia relacji przez ​wzgląd na małe/niewystarczające zaangażowanie albo brak zangażowania.
16. Terminy o których informuje organizator wraz ze startem edycji są ostateczne, nie ma możliwości ich przedłużenia.
17. Organizatorzy starają się, aby w każdej edycji autorzy ciekawych relacji zostali nagrodzeni. Relacje nominują organizatorzy, natomiast o ostatecznym wyniku decydują uczestnicy w postaci głosowania. Jeżeli liczba punktów będzie równa, o wyższym zajętym miejscu decyduje głos organizatora.
18. Niestosowne zachowania kierowane w stronę organizatorów będą skutkować wpisaniem uczestnika na czarną listę.